Mọi người cho mình hỏi nếu mình muốn khi nhập thêm 1 dữ liệu bất kỳ thì cột ngày tự động lấy thời điểm hiện tại kiểu như Giá trị default . Vì mình muốn ghi lại thời điểm người đó nhập dữ liệu