Oa, nhà em cso hẳn 1 giàn luôn, thi thoảng phải chống lại giàn đậy ạ.