Thống kê các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay ! Các bạn sinh viên năm nhất cần tìm hiểu kỹ để chọn lựa ngành nghề phù hợp nhất
1. Java. ...
2. C/C++ ...
3. PHP. ...
4. Swift. ...
5. C#...