VỀ CÔNG TY
- Tên đầy đủ: Công ty TNHH OFFICIENCE
- Là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài của Pháp
- Thành lập năm 2005
- Hoạt động trên lĩnh vực outsourcing: IT, xử lý dữ liệu, xử lý hình ảnh,...