Mìn cần trao đổi textlink,site mìn rank dưới 1tr,bác nào có Rank alexa dưới 1tr và là site rao vặt thì trao đổi nhé,site mìn để trống textlink nhiều quá,thêm vào cho đông vui cùng phát triển