Hi mọi người, không biết ở có ai đang chán ngấy cái cảnh phải liên lạc với bạn bè và người yêu qua tin nhắn như mình không? Mình đang đi làm ở xa bạn bè và người yêu nên không có cách nào liên lạc...