Xin chào!
Hiện tại mình cần làm 1 trang tương tự như trang reactionpacks .com
Trang này chức năng chính là cài 2 plugin vào trình duyệt firefox và chrome để thay đổi các icon reaction của Facebook....