xây site vệ tinh thật ra cũng là một cuộc chơi không nhỏ đối với các bạn SEO nghèo như mình. Ngoài ra còn có PBN nữa, các ông lớn hay sử dụng PBN cho mình