Tớ cũng thích có chiếc đó, chiều chiều bảo bé út lấy đi mua thịt chó cho nhanh