Nếu tình hình diễn biến phức tạp, cậu nên cho cái thẻ cách ly với số tiền còn lại .