Em dùng Host của Mắt bão, thấy sử dụng phần mềm Hoting Controler cũng ok đấy chứ. Mà nó chạy nhanh lắm !