Mấy cha già này còn gân chán, các chú tre trẻ chưa chắc đọ được đâu, Nhìn già TOM đó mà làm gương:lick:

PS: Mà tới 9 trang rồi mà chưa... đi hả các bác:D