Ừ thì nai, vậy mới không bị Sến cô nương phóng phi tiêu chớ ! lol