Con bị say con hơn cả con bé này nữa nè :( bài học của Pác để con áp dụng thử coi :(