cái đó là lĩnh vực của bạn phải thật sự khác biệt, hoặc địa điểm khác, chứ tùy ngành mà đối thủ nó cũng chiến kiểu của mình thì thế nào ?