Hix hóa ra giờ em mới biết các bác bên ddth giúp các bác bên eda. Hix mod eda mà em cũng không biết chuyện này . Thật nản quá .
Chúc THX cả nước cùng nhau phát triển !