Chúc các bác trong THX lun mạnh khỏe, vì mở rộng chương trình tới tất cả các tỉnh trong cả nước là các bác sống tới 100 tuổi đó. Cho mọi người cùng góp sức góp của nha bác