Anh em THX Thanh Hóa đã đáp chuyến đi tại trường tiểu học Diễn Thành lúc 11h25p trưa nay, đây là chuyến hành trình vì tương lai "xanh" đầu tiên của THX Thanh Hóa.
Diễn biến thế nào em sẽ post lên...