có 1 đứa bạn đang muốn tìm việc kế toánđể hỏi nó coi xem sao :)