làm phi đòi hỏi nhiều yếu tố cộng lại như thiết bị dựng cảnh kịch bản góc quay