Đồng cảm... Vừa bị dis IA mà ko hiểu lí do? Kháng theo link nó đưa thì thấy sơ sài quá ??? Sau khi kháng vài ngày thì nó dis luôn cái adbreak (xanh hết mà ở chế độ "đang chờ", vì Việt Nam chưa được...