Đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi. Cứ nói lung tung tùy hứng.
Cái này giống như bạn đang tự sự với chính bản thân trong lúc nửa say nửa tỉnh.
Hoàn toàn không có chút giá trị kiến thức, mông...