người Việt xưa nhìn không khác gì mấy bác ba tàu lol.