sale sever là trai hay gái đều được , có khi con gái còn có lợi thế hơn mà , dễ dụ khách hơn mà