vote là tặng free đi . chứ chả thấy km ở chỗ nào

- - - Updated - - -

vote là tặng free đi . chứ chả thấy km ở chỗ nào