A/E có kinh nghiệm cho biết:

Cách đổi nền ở Word (chỗ hiển thị tên file ở word) trong hệ điều hành win 7. Tôi muốn đổi thành nền sáng hơn để nhìn, đọc rõ tên file.

Cám ơn phúc đáp của A/E nhiều.