:D Cái này lạ nha, phải nghịch thử ms dc, thanks thớt