Nhấp chuột phải vào taskbar, chọn properties, Taskbar Buttons chọn Never Combie. Xong