Bụi bay vào "ấy" chắc là do bạn không dùng "bao" da. và khi bạn bỏ vào trong túi quần cũng là một môi trường đầy bụi. ^^. Nên bạn không thể dùng lý do xung quanh bạn không có bụi sao màn hình bạn vẫn...