Cãi nhau nhiều quá, việc VIKHOA đúng hay sai thì cuối cùng mới bít giống đội tuyển bóng đá đó, lúc đầu tin vịt nhiều lắm, kết quả cuối cùng xong mới có kết luận.
Tui thấy các bác bức xúc lắm rùi...