Mình đang làm việc cho 1 công cty chuyên về Joomla. Cty nhỏ <10 người nhưng làm việc chăm chỉ và khả năng chuyên môn của từng thành viên khá tốt. Lương trung thấp nhất lập trình viên Joomla bên mình...