Tính năng đa nhiệm App Pair tận dụng màn hình lớn có thể đặt 2 ứng dụng cạnh nhau và mở trên cùng một màn hình.
Có các tùy chọn bộ nhớ 64GB, 128GB và 256GB.
Có 2 mẫu chip xử lý là...