Nó thông báo rồi mà, hình như qua năm google bắt nhận qua WT hết.