hình như mình thấy diễn đàn giờ đây thông tin trao đổi thì ít mà spam quảng cáo và spam để Seo thì nhiều