:)) Mình cũng rất thích đi du lịch, tiếc là thời gian không cho phép, túi tiền không cho phép. Mong bạn sẽ chia sẻ thêm những chuyến đi của bạn nữa.