Hình như ông này thích chia sẻ mấy thứ vi phạm bản quyền thì phải. Hơi chậm tiến so với thời đại rồi.