Tôi không hiểu Digipower đang bán host thuê cho công ty nào vậy. Thực tế server của các bạn được đặt ở đâu? Có phải ở VN không hay ở nước ngoài? Nếu tôi đặt site trên host của các bạn mà bị DDos thì...