Mình muốn thuê host để làm web share video thì nên chọn gói cước nào
Dung lượng và tốc độ bao nhiêu.