thuê VPS bạn nhé. để không giới hạn lưu lượng. share bao nhiêu củng được.
chứ host yếu chạy không nổi đâu !!