Xin chào các bạn, bài học hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn đó là bài học CSS cơ bản - Giới thiệu các đơn vị thường sử dụng trong CSS.

Đơn vị Mô tả
px pixel – điểm ảnh trên màn hình máy tính...