Nếu bạn là một người mới bắt đầu học lập trình Java, bạn có thể nghĩ rằng liệu Java được sử dụng thực tế ở đâu? Bạn không thấy nhiều trò game được viết bằng Java, ngoại trừ game Minecraft, các công...