Sinh viên tại Việt Nam có thể kết nối trực tuyến và tương tác trực tiếp trên lớp học UTS College.

UTS College (trước đây là UTS Insearch) vừa qua đã phát triển một giải pháp nhằm tăng cường hiệu...