cứ gửi đăng ký lại thử (mà nếu cầm tài khoản GA kìa thì có thể xóa web đó đi trước khi đk 1 GA mới)