ACE chia sẻ em xin ít kinh nghiệm về áp dụng thực tế KPI cho nhân viên với ạ? bực quá, bên em làm mà đưa vào áp dụng thực tế gặp nhiều vấn đề khó khăn quá. thanks!