Flash vẫn còn chạy khá nhiều web, nhưng xu hướng là HTML5 hỗ trợ tốt Mobile