Brochure trong clip khá đơn giản, để thiết kế brochure độc đáo hơn, cần phải hiểu qua các khái niệm infographic trong thiết kế nữa: snh[.]vn/bai-viet/quy-tac-vang-de-thiet-ke-infographic-doc-dao