royalhouse

Thấy cái ứng dung trên hay nè thớt. Cho ốp gạch vào nhà mình luôn. Hoặc ốp vào nhà mẫu. Nhìn khá thật, chỉ có điều hình như mới chỉ đang có gạch của Royal thôi chứ chưa có của các hãng...