Hình như renew .com ở godaddy làm gì cao vậy. Tốt nhất là transfer về namesilo, vừa rẻ, vừa miễn phí ẩn thông tin tên miền.
https://vncoupon.com/namesilo-promotions-coupon-codes-list/