Nên đi tầm tháng mấy được nhỉ? Mình cũng ham đi quá, đang tìm hiểu đây