theo tui thấy một người đã biết đăng ký và tham gia diễn đàn tin học này , thì ông anh duongdragon*** hãy cẩn trọng trong lời nói của mình xíu, "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa...